Bedrijfsnaam - Bedrijfsboodschap
Mijn Blog

Brielle in rep en roer (III)

De aan een glimlachende burgemeester uitgereikte 'inspiratiebrochure', die in november 2013 de indruk wekte, dat de Brielse wallen per 2014 vogelvrij zouden worden verklaard, is gemaakt in opdracht van de Stuurgroep Leve de Vesting Brielle 1713 - 2013'. 

Deskundige Errol Ooft, wiens weidse vooruitzichten over de sloop van de wallen verantwoordelijk waren voor het grootste deel van de opwinding, is één van de vrije, creatieve geesten, die deskundig en ervaren worden geacht op het gebied van stedenbouwkunde en architectuur en bekend zijn met de Brielse situatie, die op verzoek van samensteller Han de Kluijver hun gedachten hebben laten gaan over de toekomst van de stad.

Brielle in rep en roer (II)

Het Brielse volkslied

Burgemeester Betty van Viegen had bij het finalefeest waarmee de Vestingweekenden in het kader van het 300-jarig jubileum van de vestingwerken werden afgesloten, geen 'inspiratiebrochure' nodig om een aantal onderdanen tegen zich in het harnas te jagen.

Tijdens de in de Catherijnekerk gehouden slotbijeenkomst werd een door dirigent en liedjesschrijver Grigori Sarolea geschreven lied aan het publiek voorgesteld. Dit lied viel bij de burgemeester zo in de smaak, dat ze, zonder bijvoorbeeld de aanwezige wethouders te raadplegen, met een charmante glimlach liet weten  plekke, dat Brielle voortaan een volkslied had: 'Hé, jij daar Brielle!

Brielle in rep en roer

"BRIELLE IN REP EN ROER"

"Toekomstvisie suggereert sloop van vestingwallen,"kopt het AD/RD op 21 november 2013. Minstens 2 huis-aan-huisbladen hebben op een tikkeltje zweverige wijze  verslag gedaan van een bijeenkomst, waarbij wethouder Dick Verbeek, in zijn hoedanigheid als voorzitter van de stuurgroep Leve de vesting Brielle", het eerste exemplaar van de 'inspiratiebrochure' DE TOEKOMST VAN DE (VESTING) STAD overhandigde aan een charmant glimlachende burgemeester Betty van Viegen.

Viering bevrijding van Franse overheersing in 2013

In het kader van het 300-jarig jubileum van de Brielse Vestingwerken en de viering van 200 jaar Koninkrijk, wordt in 2013 meer aandacht besteed aan de bevrijding van de Franse overheersing dan in andere jaren.

Ongeveer 50 personen kunnen op 1 december 2013 om 14.15 uur deelnemen aan een wandeltocht, waarbij gidsen vertellen over de aanleiding van de opstand en de 1 April Vereniging allerlei spectaculaire acts vertoont (dit keer ongetwijfeld niet in 16e eeuwse kostuums).

"Onderweg worden de deelnemers gelaafd en misschien nog wel meer," laat Briels Nieuwsland op dubbelzinnige toon weten over een historische gebeurtenis, waarbij één van de mannelijke hoofdrolspelers in dameskleding bij zijn lurven is gegrepen.

De eeuwige concurrentiestrijd tussen Willem III en Lodewijk XIV

Dat de 17 verenigde Nederlanden na de val van Antwerpen uiteen waren gevallen in de Republiek der 7 Verenigde Nederlanden en de Spaanse Nederlanden heeft stadhouder Willem III behoorlijk opgebroken. Want door het gebrek aan eenheid in de Nederlanden, achtte zijn erfvijand Lodewijk XIV van Frankrijk zich machtig genoeg om geregeld de Republiek aan te vallen. In 1678 hield de zonnekoning Frans Vlaanderen met machtige steden als Rijssel (nu: Lille) en  Atrecht (nu: Arras) aan de zoveelste oorlog met de bovenburen over.

Hoe de oorspronkelijk katholieke Noordelijke Nederlanden protestants werden en de protestante Zuidelijke Nederlanden katholiek

Aan het begin van de 80-jarige Oorlog waren de inwoners van de Noordelijke Nederlanden (Nederland) overwegend trouw katholiek, terwijl naar verhouding veel inwoners van de aan het eind van het conflict nagenoeg geheel katholieke Zuidelijke Nederlanden (België en Frans-Vlaanderen) de protestantse zaak aanhingen. 

Antwerpen was met zijn meer dan 100.000 inwoners de grootste stad van de Nederlanden. De stad was ook nog eens protestants. De haven was veel belangrijker dan die van Amsterdam, dat in 1587 met oorlogsgeweld tot de opstand was bekeerd.

Verzakte gevels en het belang van schone ramen

Niet alleen op dagen waarop de VVV gesloten is, worden er bij 'De STEEG' veel vragen gesteld door toeristen. Daarbij wordt vaak gevraagd of het niet gevaarlijk is, al die verzakte gevels in vooral Nobelstraat en Voorstraat. Het effect is vooral goed te zien aan de gevel van het witte pand op nevenstaande foto. Het pand links van de verzakte gevel staat loodrecht.

'De STEEG' kan bezorgde bezoekers geruststellen. Deze gevels mogen dan wel vervaarlijk naar voren hangen, maar in de meeste gevallen is er sprake van een bewuste keuze van de bouwers.

De monumentale muur

Met dank aan eigenaar Nils, kunt u hieronder zien hoe de monumentale restanten van de kapel van het voormalige Zuideindse Gasthuis eruit zien aan de zijde die niet door een betonmuur aan het oog wordt onttrokken. Het dak, dat boven de muur uitsteekt is van de nog altijd beruchte WC-rolhouder.

Men zegt dat men enerzijds 'Disneyficatie' heeft willen voorkomen en anderzijds de gemeente Brielle op de kaart heeft willen zetten middels een 'spannende' combinatie van eeuwenoud en modern. De WC-rolhouder werd geacht om op een prominente plaats, pal bij een van de belangrijkste toegangen tot de vesting, een dialoog aan te gaan met zijn historische omgeving.

Tot volgend jaar!

Niet ver van 'De STEEG' neemt deze (geurloze, maar altijd zeer rijk bloeiende) Lathyrus latifolius afscheid van 2013. Tot volgend jaar, beste pronkerwt!


Een dubbelzinnige uitspraak

Wat de verhuizing van AH naar het Luveto-terrein aan de Thoelaverweg betreft maakt 'De STEEG' zich alleen zorgen over de vraag of de grootste winkelruimte binnen de vesting weer snel genoeg gevuld zal kunnen worden. Maar het blijft curieus om te lezen hoe voormalig columnist Piet Moree van de (inmiddels opgeheven) Westvoornse Courant in zijn hoedanigheid als wethouder Klaas Schipper reageerde, toen CDA en PvdA het betreurden, dat 3 van de 6 weken van de terinzagelegging van het ontwerp bestemmingsplan in de zomer vakantie zijn gevallen.
RSS

Recente posts

Coronacrisis
De ham van Widelham
De oorlog der stadsharten - Storm in glas water
Den Briel & de Keltische connectie
De verkoop aan Vestia - het leek allemaal zo mooi

Categorie├źn

Ditjes & Datjes
nieuws
Mogelijk gemaakt door

Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint