Bedrijfsnaam - Bedrijfsboodschap
Mijn Blog

Coronacrisis

Wat de Spanjaarden sinds 1572 niet is gelukt - de 1 April-viering is dit jaar afgelast. En 'De Steeg' is tot nader aankondiging is de winkel gesloten. De verkoop van GEUZENVLAGGEN gaat telefonisch door. Tijdelijk gratis bezorging in Brielle. Bel voor meer info: 0640649200

De ham van Widelham

In het vroege Nederlands stond de topografische aanduiding 'ham' oorspronkelijk voor een bocht in een rivier. Later werd het woord ook gebruikt om een 'hap' water in het land aan te geven (nu: inham) of juist een uitstulping land in het water aan te duiden (nu: uitham). Het woord ham werd ook gebruikt als verzamelnaam voor schorren (hoger gelegen buitendijkse gebieden die enkele malen per jaar door zeewater overstroomd worden; begroeid met kruiden en grassen) en gorzen (aangeslibt buitengebied dat alleen bij uitzonderlijk hoog water onderloopt).

De oorlog der stadsharten - Storm in glas water

De oorlog der stadsharten

Augustus 2016 zal de geschiedenis ingaan als de maand waarin winkeliers uit Spijkenisse (de circa 72.500 inwoners tellende zelfverklaarde hoofdstad van Voorne-Putten) publicitair de oorlog verklaarden aan het op het eiland IJsselmonde gelegen Hoogvliet; een zo'n 34.000 inwoners tellend, afgelegen stadsdeel van Rotterdam. 

Wat was de aanleiding voor de 'tiffy' tussen de aan de Oude maas gelegen overbuurmannen? Wel u moet weten dat Spijkenisse in 2010 heeft besloten om de oude kern van het voormalige vissersplaatsje op te ruimen en een nieuw stadshart te ontwikkelen.

Den Briel & de Keltische connectie

Mede met dank aan de Romeinse schrijvers Plinius de Oudere (23 - 79 na Chr.) en Tacitus (56 - ca. 120 na Chr.) kan De STEEG melden, dat het noord-westen van het destijds nog complete eiland Voorne (dat bestond uit het huidige Voorne, Goeree-Overflakkee en het land onder het Haringvliet) in de Romeinse tijd onder meer werd bewoond door Frisiavones Helinio. Het tweede deel van de naam van deze zogenaamde "Kleine Friezen" (van wie niet vast staat of ze werkelijk aan de "Grote Friezen" uit het noorden des lands verwant waren) verwijst naar de Helius (ook wel: Helinium) of te wel: de monding van de (in de middeleeuwen: Brielse) Maas.

De verkoop aan Vestia - het leek allemaal zo mooi

Het leek allemaal zo mooi toen de gemeente Brielle vlak voor het uitbreken van de financiële crisis van 2007 voor veel geld het gemeentelijk woningbestand verkocht aan de ambitieuze woningstichting Vestia die in 2011, dankzij financieel wanbeleid, in de problemen zou raken. Anno 2016 is Vestia nog altijd niet uit de financiële problemen. Het lijkt erop dat Vestia ervoor heeft gekozen om grote-stappen-snel-thuis zoveel mogelijk geld te verdienen door het grootste deel van de vrijkomende Brielse sociale woningen niet langer te verhuren, maar voor zoveel mogelijk geld te koop aan te bieden. Doordat net te koop aangeboden sociale woningen alleen maar aan asielzoekers worden verhuurd, kan er een giftig klimaat ontstaan, waarin asielzoekers door automatisch door Vestia afgewezen woningzoekenden verantwoordelijk worden geacht voor het feit dat Briellenaren met een kleine beurs in hun eigen stad met geen mogelijkheid een woning kunnen huren.

Een Buurman van de duistere zijde

Tot grote ontstentenis van zijn buren demonstreert een sinds kort in het voormalige Meijnaertslop gevestigde ondernemer door te vlaggen zijn aanhankelijkheid aan de Spaensche Koning Filips ("Voldemort") II. Zijn diepgeschokte buren vragen zich in gemoede af of het als Brielse ondernemer echt handig is om, zo kort voor 1 april, je voorliefde voor de Duistere Zijde te demonstreren. Of zullen de Spanjolen in 2016 de slag om Den Briel wel winnen?

'DeSteeg' kent overigens één, niet ver van het Meijnaertslop woonachtige Briellenaar die aan zijn voorgevel de Geuzenvlag heeft laten wapperen, terwijl aan de achterkant van zijn perceel het door de Geuzen zo gehate rood-geel-rood hing.

Verstoorde relatie met de Engelse Kroon

Het is niet altijd pais en vree geweest tussen Den Briel en de Engelse Kroon. In 1488 zag de stad zich na een waarschuwing van Middelburg genoodzaakt om haastig een oorlogsvloot van 16 grote schepen op te bouwen. De toenmalige koning van Engeland, Hendrik VII (als overwinnaar van de in 1485 beëindigde War of the Roses de eerste koning uit het Huis Tudor en vader van Hendrik VIII en grootvader van onder meer Elizabeth I) was namelijk boos op zijn aangetrouwde tante Margaretha van York, Vrouwe van Voorne en de hoofdstad van haar eilandenrijk, Den Briel.

Het droeve lot van Zwartewaal en Nieuwesluis

Het wapen van Den Briel (Brielle) werd vroeger (en wordt aan de voorgevel van het oude stadhuis aan de Markt nog altijd) gedragen door een capirussa; een mythologisch zeedier, dat ook wel voor een mislukte hond werd aangezien. Het echte monster zou in de 17e eeuw door een Brielse priester zijn gesignaleerd. De goede man heette Taerling. Deze familienaam kwam in de 16 en 17e eeuw in Den Briel voor. Het ging daarbij om een vooraanstaande familie die onder meer een 'medeburgemeester' van Den Briel (belangrijke plaatsen hadden destijds meer dan één burgervader) heeft geleverd.

Vermaak in tijden van oorlog in Den Briel en aan de Somme

Den Briel (1940 - 1945) - Kann Denn Vaterlandsliebe Sünde Sein?

Niet ver van 'De STEEG' bevindt zich een na de Bevrijding tot woonhuis omgebouwd pakhuis met een oorlogsverleden. De kersverse eigenaren kregen in 1999 een heel akelig gevoel, toen iemand die de klok had horen luiden, maar niet wist waar de klepel hing, hen spontaan vertelde, dat hun omgebouwde pakhuis tot mei '45 zou hebben toebehoord aan de laatste Brielse Joden, die vlak voor het einde van de Oorlog zouden zijn afgevoerd.

Het Brielse privilege om in Engeland ongestraft te moorden

In 1285 kregen koning Edward I van Engeland en graaf Floris V van Holland het aan de stok over een brief, waarin de koning het op Voorne gelegen Den Briel als stad had aangeduid. Interessanter dan de zoveelste ruzie tussen deze aartsvijanden is de vraag waar Den Briel in het bijgaande privilege zoveel koninklijke goedgunstigheid aan had te danken.
Het antwoord op die vraag zal wellicht uit Engeland komen, waar een in Den Briel geboren cliënte van 'De STEEG' haar Engelse echtgenoot opdracht heeft gegeven om uit te zoeken wat de koning heeft bezield om bewoners van Den Briel het recht toe te kennen om in zijn rijk te moorden, te stelen en te verkrachten.
RSS

Recente posts

Coronacrisis
De ham van Widelham
De oorlog der stadsharten - Storm in glas water
Den Briel & de Keltische connectie
De verkoop aan Vestia - het leek allemaal zo mooi

Categorie├źn

Ditjes & Datjes
nieuws
Mogelijk gemaakt door

Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint